Setkání účastníků akce Javornický stovkař 9.6.2018

Javorník - Obří sudZveme Vás na setkání všech účastníků akce Javornický stovkař, které proběhne v sobotu 9. června 2018 od 14.30 hodin pod pergolou u Obřího sudu na Javorníku. Těšíme se na Vaši účast !

Chcete se stát Javornickým stovkařem? Seznamte se zde s pravidly, kontaktujte pana Čermáka (tel. 601 330 523) z vedení Spolku rodáků a přátel Hodkovic a pak již Vám přejeme úspěšný start.


Posted in Proběhlé akce | Comments Off on Setkání účastníků akce Javornický stovkař 9.6.2018

Výzva: Mapování historie hodkovického pomníku T. G. Masaryka

Prosíme všechny, kteří by nám mohli pomoci při mapování historie pomníku T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou, o zapůjčení materiálů k ofocení nebo naskenování, například:

  • knih, brožur, letáků, pozvánek

  • fotografií, pohlednic, obálek

  • odznaků, razítek

  • obrázků, obrazů
    s motivem pomníku T. G. Masaryka

Vítány jsou i osobní vzpomínky, např. účast při odhalování pomníku nebo při jeho odstraňování.

Děkujeme všem za pomoc.

Bližší informace dostanete na schůzkách Spolku rodáků nebo na emailu

Schůzky se konají vždy první čtvrtek v měsíci v 18 hodin v hotelu „U arcivévody Štěpána“ na náměstí TGM, Hodkovice n.M.

Posted in Ostatní, Plánované akce | Comments Off on Výzva: Mapování historie hodkovického pomníku T. G. Masaryka

Veřejná výroční schůze Spolku rodáků a přátel Hodkovic 26.1.2018

Spolek rodáků a přátel Hodkovic srdečně zve členy i nečleny, mladé i dříve narozené, na veřejnou výroční schůzi v pátek 26. ledna 2017 od 17:30 hodin v restauraci „U arcivévody Štěpána“ na náměstí T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou.
Po skončení schůze bude následovat beseda s panem RNDr. Dominikem Rubášem, autorem nové knihy “Přírodní klenoty Podještědí – obrazový průvodce krajinou”.
Knihu si při této příležitosti můžete zakoupit za 300,- Kč.

Posted in Proběhlé akce | Comments Off on Veřejná výroční schůze Spolku rodáků a přátel Hodkovic 26.1.2018