Kniha Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou, aneb 10 let Cesty za poznáním

Spolek rodáků a přátel Hodkovic v roce 2018 vydal malý sborník výletů po městě Hodkovice nad Mohelkou a blízkém okolí – knihu „Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou, aneb 10 let Cesty za poznáním“.

V uplynulých deseti letech jste měli příležitost vydat se na deset Cest za poznáním. Nyní si můžete připomenout všechna vyprávění nebo se inspirovat k novým putováním. Kniha obsahuje 100 stran se stručným popisem historických zajímavostí z Hodkovic, řadu historických fotografií a 10 přehledných mapek. Může být průvodcem na toulkách pro všechny, které zajímá zdejší minulost nebo na svých cestách rádi „objevují“ drobné památky skryté v krajině.

Děkujeme všem, kteří se svými vzpomínkami, fotografiemi, pohlednicemi a v neposlední řadě také osobní podporou zasloužili o to, aby tato kniha mohla vzniknout.
Děkujeme také členům Spolku rodáků a přátel Hodkovic za spolupráci na přípravách této knihy.
Děkujeme Městu Hodkovice nad Mohelkou a všem sponzorům za podporu nejen finanční.

Cena knihy: 170,- Kč

Knihu si můžete zakoupit na těchto místech:

  • na pravidelných schůzkách Spolku rodáků a přátel Hodkovic
    = vždy první čtvrtek v měsíci (mimo státní svátky) v 18 hodin v hotelu „U arcivévody Štěpána“ na náměstí T. G. Masaryka, Hodkovice n. M.
  • v hodkovické drogerii na náměstí (Barvy, laky Centrum 3000 a.s.)

  • u paní Richterové na nám. T. G. Masaryka čp. 211

  • na Technických službách, Liberecká ul. čp. 6

  • na každé z našich akcí

  • přes e-mail:

kontakt

 

 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání na dalších akcích.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic