PF 2018

PF 2018 Spolek rodáků a přátel HodkovicSpolek rodáků a přátel Hodkovic Vám přeje pěkné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a pohody do roku 2018.

Posted in Ostatní | Comments Off on PF 2018

Hodkovická adventní cesta vzhůru 16. 12. 2017

Hodkovická adventní cesta vzhůru 2017Srdečně Vás zveme na vánoční cestu kolem kapliček.
Začátek je u první kapličky v sobotu 16. 12. 2017 v 16:30.

  • Cestou kolem kapliček shlédnete vánoční příběhy.
  • U vrcholové kaple si zazpíváme koledy za doprovodu trumpety, kytary a basy.
  • Na louce za kaplí na Vás čeká překvapení.
  • Zde je u ohýnku zajištěno také občerstvení (čaj, svařák, buřty) – výdělek bude použit na fond opravy památek.
  • Pod vánoční stromeček můžete přinést trochu jídla pro zvířátka (jablka, mrkev, kaštany, suchý chleba apod.).

Těšíme se na setkání s Vámi v tomto předvánočním čase.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic
&
H.A.D.

Posted in Proběhlé akce | Comments Off on Hodkovická adventní cesta vzhůru 16. 12. 2017

Poděkování a ohlédnutí za výstavou a „Cestou za poznáním“

Ohlédneme-li se za oběma letošními akcemi – „Cestou za poznáním“ a výstavou „Korouhve hodkovických cechů“ a „40 let horolezeckého oddílu”, můžeme s radostí konstatovat, že proběhly ke spokojenosti snad všech účastníků. Přálo nám i počasí, takže výletníkům na cestu zasvítilo sluníčko, a naopak podzimní déšť během hodkovických slavností přivedl další zástup návštěvníků pod střechu radnice.

Celkem se na Cestě za poznáním 2017 zaregistrovalo 129 dospělých a 39 dětí, plus posedět k hudbě a občerstvení do Skalního údolí přišlo dalších téměř 50 hostů.

Na výstavě jsme napočítali 416 účastníků. Našimi vzácnými hosty byli také – paní Dobromila Bartošová, vnučka Josefa Fanty (kterému bylo 15. 9. 2017 uděleno čestné občanství města Hodkovice nad Mohelkou, in memoriam), a delegace zástupců našeho partnerského města Węgliniec v čele se starostou – pan Stanisław Mikołajczyk.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat vám všem za přízeň i podporu našich akcí. Poděkování patří také všem, kteří nám obě akce pomáhali zorganizovat – především dětem ze ZŠ T.G.Masaryka Hodkovice nad Mohelkou, skautům, horolezcům, dechové hudbě Plechařinka, folkovým hudebnicím Maky & Niky, pracovníkům technických služeb, Městskému úřadu v Hodkovicích, sponzorům a všem nejmenovaným, kteří přispěli ke zdárnému průběhu. Děkujeme Státnímu okresnímu archivu v Liberci za poskytnutí historických materiálů hodkovických cechů.

Zvláště děkujeme městu Hodkovice nad Mohelkou, které nám poskytlo dotaci ze svého rozpočtu na „Cestu za poznáním“.

Dovolte nám ještě pár slov na závěr. Z původně malého putování za památkami Hodkovic nad Mohelkou se stala každoroční tradice – „Cesta za poznáním“. Na příští rok připadá již desáté výročí této komentované stezky.

Vřele vás zveme na schůzky našeho spolku, které se konají pravidelně každý první čtvrtek v měsíci v 18 hodin v hotelu Arcivévoda Štěpán na hodkovickém náměstí.

Těšíme se na setkání u dalších akcí.

Spolek rodáků a přátel Hodkovic


 

Posted in Ostatní, Proběhlé akce | Comments Off on Poděkování a ohlédnutí za výstavou a „Cestou za poznáním“