Výzva: Mapování historie hodkovického pomníku T. G. Masaryka

Prosíme všechny, kteří by nám mohli pomoci při mapování historie pomníku T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou, o zapůjčení materiálů k ofocení nebo naskenování, například:

  • knih, brožur, letáků, pozvánek

  • fotografií, pohlednic, obálek

  • odznaků, razítek

  • obrázků, obrazů
    s motivem pomníku T. G. Masaryka

Vítány jsou i osobní vzpomínky, např. účast při odhalování pomníku nebo při jeho odstraňování.

Děkujeme všem za pomoc.

Bližší informace dostanete na schůzkách Spolku rodáků nebo na emailu

Schůzky se konají vždy první čtvrtek v měsíci v 18 hodin v hotelu „U arcivévody Štěpána“ na náměstí TGM, Hodkovice n.M.

This entry was posted in Ostatní, Plánované akce. Bookmark the permalink.