Javornický stovkař

Vrcholek Javorníku byl v minulosti oblíbeným výletním místem, a když se ve 30. letech 20. století rozvíjela turistika, vznikla i zde akce stovkařů pro ty, kteří dosáhli 100 výstupů. Ve snaze navázat na tuto tradici, vyhlásil Spolek rodáků a přátel Hodkovic v roce 2012 soutěž „Javornický stovkař“.

Historická odměna pro Javornického stovkaře (kolem roku 1930)

Chtěli bychom obnovit motivaci ke zdravému pohybu, aby každý v rámci svých možností alespoň 100x za život vystoupal na Obří sud Javornického vrchu. Ve spolupráci s vedením Obřího sudu na Javorníku se podařilo akci zpopularizovat a nyní se těší účasti již 200 osob. Účastníci se na Javorník mohou dostat pěšky, na kole nebo na lyžích, ale nesmí použít prostředky poháněné motory. Protože účelem výstupů je vychutnat si pohledy z javornických úbočí a ne trhat rekordy v počtu výstupů, je do průkazu Stovkaře zaregistrován pouze jeden výstup denně. Odměnou za jubilejní výstupy je potom nejen dobrý pocit „že jsem to dokázal“, ale také odměna v podobě odznaku a stovkařského půllitru.

Ceny pro současné Javornické stovkaře

UPRAVENÁ PRAVIDLA PRO „JAVORNICKÉ STOVKAŘE“
PLATNÁ OD 25. 8. 2021
Přihlášením do soutěže se účastník „Stovkař“ zavazuje k dodržování těchto pravidel:

1) Cílem je dosáhnout stokrát vrcholu Javorníku (Obřího sudu – 684 m), kde bude v recepci nebo v restauraci výstup potvrzen stovkařským razítkem do průkazu. Průkaz je vystaven Spolkem rodáků a přátel Hodkovic. Prostředkem výstupu smí být pouze takový, který je šetrný k prostředí Přírodního parku Ještěd, tzn. chůze, jízda na kole nebo v zimním období lyže apod. Vylučuje se jakékoliv zařízení poháněné motory.

2) Účastníkem soutěže „Javornický stovkař“ se stává každá osoba, která se přihlásí, zaregistruje, převezme „Průkaz stovkaře“ a seznámí se s pravidly soutěže. Účastník nemusí být členem Spolku rodáků a přátel Hodkovic, nezáleží ani na věku, pohlaví, národnosti, apod. Registrační poplatek činí 50,-Kč, ten účastník zaplatí při převzetí průkazu. Tento registrační poplatek je za každou nově vydanou průkazku (tj. za průkazku 100, 200, 300 atd. výstupů). Průkaz lze vyzvednout buď u vedení Spolku rodáků a přátel Hodkovic – pan Čermák (tel. 732917019, e-mail: jaroslavcermak@email.cz), pan Nejedlo (tel. 728368858), ale i v recepci (v baru) restaurace Obřího sudu.

3) „Průkaz stovkaře“ je nepřenosný na jinou osobu. Do průkazu účastník zaznamená datum, výchozí místo výstupu a potvrzení o dosažení cíle Obřího sudu razítkem.

4) Účastník si čas výstupu i jeho trasu volí sám. Výchozím místem se rozumí kterákoliv obec pod Javorníkem, ale pouze její obydlená část. Startem výstupu může být i parkoviště u dolní stanice lanovky.

5) Soutěž není časově omezena. Zrušena nebo měněna či doplněna může být pouze organizátorem soutěže, Spolkem rodáků a přátel Hodkovic. Účastníkům soutěže v takovém případě nevzniká nárok na náhradu škody. V případě změn bude účastník v dostatečném předstihu organizátorem vyrozuměn, pokud při registraci dodá kontaktní údaje.

6) Počet registrovaných výstupů je omezen na jeden v jednom dni.

7) Soutěž „Javornický stovkař“ je Spolkem rodáků a přátel Hodkovic vedena pouze organizačně a Spolek nezodpovídá ani neručí za jakékoliv riziko a nebezpečí účastníka. Každý zodpovídá sám za sebe a soutěží na vlastní nebezpečí.

8) Po 100. výstupu na javornický Obří sud nechť účastník kontaktuje organizátory a informuje je o dosažení jubilejního výstupu. Ten doloží předložením průkazu stovkaře, kde má výstupy řádně potvrzeny razítky a ostatními náležitostmi. Po absolvování stého výstupu může účastník pokračovat v soutěži a to za stejných podmínek v rámci soutěže.

9) Ceny za 100, 200, 300, 500 a 1000 výstupů jsou:

• odznak „stovkaře“, který bude dokazovat, kolikrát účastník vystoupil na javornický Obří sud,

• půllitr „stovkaře“ s jeho jménem a počtem výstupů.

10) Mimo to účastník obdrží od sponzora soutěže Areálu Obří sud Javorník za 100 výstupů jedno pivo (případně nealkoholický nápoj) zdarma, za 200 výstupů dvě piva, za 300 výstupů tři piva, za 500 výstupů čepici s logem a jedno pivo a za 1000 výstupů tričko s logem a dárkové balení piva.

11) Po dosažení 1000 výstupů může účastník v soutěži pokračovat. Další ocenění je vždy až za dalších 500 výstupů, to znamená při 1500, 2000, 2500 atd. výstupech. Cenou je vždy půllitr „stovkaře“ se jménem a počtem výstupů.

12) Organizátor soutěže – Spolek rodáků a přátel Hodkovic si vyhrazuje právo účastníka soutěže vyloučit při závažném porušení těchto pravidel.

Tato upravená pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2022.