O nás

– KDO JSME Spolek rodáků a přátel Hodkovic

Náš spolek sdružuje lidi, kterým není lhostejné naše městečko a jsou ochotni něco dělat pro jeho zvelebování po stránce hmotné a kulturní, jak říkají naše stanovy.
Členy spolku jsou jak hodkovičtí rodáci, tak lidé kteří v Hodkovicích žijí různě dlouhou dobu, nebo zde ani nežijí, ale k Hodkovicím mají přátelský vztah.

– ČÍM SE ZABÝVÁME

Různým způsobem přispíváme k ochraně a obnově hlavně drobných památek ve městě a okolí.
Pořádáme poznávací vycházky a výlety po Hodkovicích i okolí, s cílem upozornit na zajímavosti kulturní, historické, ale i přírodní.
Organizujeme přednášky, besedy a výstavy na téma Hodkovic. Naše město a jeho hodnoty propagujeme také v článcích v místním Kulturním kalendáři i v regionálním tisku.
Snažíme se také o další poznávání bohaté historie Hodkovic nad Mohelkou.

– Z HISTORIE SPOLKU

Spolek rodáků a přátel Hodkovic je pokračovatelem tří spolků, které ve městě působily od r. 1962. Nejprve to byl Aktiv památkové péče a ochrany přírody, který udělal mnoho pro zdejší památky a kulturu vůbec hlavně v 60. a 70. létech. Po roce 1990 na tuto práci navázala Hodkovická nadace dobré vůle. Ta se postarala, za finanční podpory sponzorů a drobných dárců, o obnovu řady památek. Hodkovická nadace se v roce 1999 přeměnila, z důvodů změn v zákonech, ve Sdružení rodáků a přátel Hodkovic, a v roce 2016 ve Spolek rodáků a přátel Hodkovic, který se snaží pokračovat v její práci dodnes.

– CO SE PODAŘILO ZA POSLEDNÍCH DVACET ROKŮ

Na prvním místě musíme uvést znovupostavení historické kašny na našem náměstí a obnovení Křížové cesty na Kalvárii. Podařilo se obnovit, nebo alespoň částečně opravit řadu drobných památek. Byly opraveny velké kaple v Radoňovicích a na Záskalí nebo Ungrova hrobka na místním hřbitově.

Úspěšně proběhlo mnoho výstav, besed i výletů. Také bylo vydáno několik malých publikací o historii a památkách Hodkovic.

Není účelem vyjmenovávat vše, ale ještě dvě věci musíme zmínit. Akci pro veřejnost Cesta za poznáním historie Hodkovic absolvovalo v roce 2011 už 250 účastníků. A asi to nejdůležitější, že se podařilo v posledních létech do našeho spolku přivést nové a mladé členy.

– CO PLÁNUJEME NA PŘÍŠTÍ ROKY

Jen namátkou – chceme například zajistit opravu oltáře v Ungrově hrobce a opravy dalších, především drobných památek. Budeme věnovat pozornost údržbě už dříve obnovených památek, při tom počítáme se spoluprací s vedením města.

Pokusíme se o zpřístupnění Raubířských skal. Také budeme usilovat o vytvoření městské expozice o historii Hodkovic. Občas uspořádáme výlet do okolí, přednášku nebo také výstavu. Všemožně chceme propagovat kulturní a přírodní zajímavosti Hodkovic a okolí. Sem patří i naše akce Javornický stovkař, která byla zahájena v zimě 2012.

NAVRCHOLU.cz