Organizační struktura spolku

Spolek rodáků a přátel Hodkovic – statutární orgán – výbor:

  • předseda: Mgr. Martina Pelantová
  • místopředseda: Jaroslav Čermák
  • jednatel: Mgr. Pavlína Fialová
  • pokladník: Martina Richterová
  • členové výboru: Petr Hanus, František Nejedlo a Tomáš Richter

Výbor byl zvolen na výroční členské schůzi 9. 2. 2023.