1989

Dne 14. prosince 1989 se konala ustavující schůze „Výboru pro znovupostavení pomníku T. G. Masaryka“, který měl stejný cíl jako v roce 1968.

Předsedou byl zvolen pan Josef Havlík (bratr PhMr. Karla Havlíka), místopředsedou Miroslav Fišar, pokladníkem Vlastimil Laurin.

Později se J. Havlík stal starostou města a předsednictví přešlo na M. Fišara. Zde je nutno podotknout, že od tohoto okamžiku se činnost „našeho spolku“ začala úzce prolínat s aktivitami města, protože pan Havlík měl blízký vztah k historii Hodkovic a udělal opravdu mnoho pro obnovu zdejších památek.

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.