Další činnost

Činnost Aktivu byla velmi různorodá.

Členové se podíleli na překladech starých hodkovických kronik do češtiny (informace z nich byly podkladem pro výstavy i publikace).

Vytvářeli soupisy pomístních názvů, skal a význačných stromů v katastru města Hodkovice nad Mohelkou.

Podle své odbornosti publikovali v místním tisku články o historii a o aktuálním dění.

Přednášeli o historii a ochraně přírody pro dospělé v Osvětové besedě, pro děti v místní základní škole i ve Státní zdravotní ozdravovně.

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.