1962

Dne 22. února 1962 byl na popud Krajského vlastivědného ústavu v Liberci založen „Aktiv památkové péče a ochrany přírody“ při školské a kulturní komisi MNV Hodkovice nad Mohelkou.

Cílem Aktivu byla ochrana zdejších památek a přírodních krás, aby se kulturní dědictví zachovalo pro příští generace.

Členové Aktivu vytvořili seznam pamětihodností pro zařazení mezi státem chráněné památky a zasloužili se o jejich opravy, drobnou údržbu i zvelebení okolí. Jako velkou záchrannou akci je třeba zmínit iniciování opravy všech zdejších historických soch (které byly v šedesátých letech již v havarijním stavu) akademickým sochařem a restaurátorem Miloslavem Smrkovským.

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.